Over VON

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (afgekort VON) is de landelijke belangenbehartiger van vluchtelingen in Nederland.

Meer dan vierhonderd organisaties van vluchtelingen hebben hun krachten in VON gebundeld.

VON spreekt namens de vluchtelingen in Nederland tot de overheid en geeft op vele fronten invulling aan haar rol van belangenbehartiger en spreekbuis.

VON zet zich in voor een samenleving die de mensenrechten op waarde schat, waarin vluchtelingen op een rechtvaardige en humane manier worden opgevangen en waarin zij de kans krijgen om op een volwaardige wijze te participeren.

VON bestaat sinds 1985. Het is een stichting die naast een bureau en een bestuur een raad van aangesloten organisaties kent.